POP3 Archives - AnhThien8's Blog
AnhThien8's Blog
Shares

Tag Archives for " POP3 "

Sự khác nhau giữa POP3 và IMAP trong SMTP

IMAP là gì? Internet Message Access Protocol (IMAP) là 1 giao thức chuẩn cho việc truy cập e-mail từ máy tính cá nhân. IMAP là một giao thức dang client/server mà ở đó e-mail

Đọc Tiếp