Bài 6 : Hướng dẫn thiết lập và cài đặt theme cho WordPress

Bài 6 : Hướng dẫn thiết lập và cài đặt theme cho WordPress

What’sup ! Ở bài trước, AnhThien8 đã hướng dẫn bạn mua tên miền & hosting, chỉ bạn cách tạo ra 1 Website bằng WordPress siêu chi tiết rồi. Bạn có thể xem lại bài viết ấy tại đây. Trong bài viết này, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn thiết lập Website căn bản sao …

Đọc NgayBài 6 : Hướng dẫn thiết lập và cài đặt theme cho WordPress

[Premium Theme] Cody – Simple WordPress Theme for blogs and personal websites.

Mới đây, Site5 đã chia sẻ 1 wordpress theme mới dành cho các blogger là Dev. Theme này có đầy đủ các tính năng của một Premium Theme và được Site5 chia sẻ miễn phí với mọi người. Cody theme là một bộ theme tuyệt vời cho người yêu thích sự đơn giản. Thích hợp …

Đọc Ngay[Premium Theme] Cody – Simple WordPress Theme for blogs and personal websites.