Hướng Dẫn Cài Đặt Facebook Instant Aritciles trên Wordpress từ A-Z

Hướng dẫn cài đặt Facebook Instant Articles cho WordPress từ A-Z

Mục Lục Bài Viết Facebook Instant Articles là cái gì ?Facebook Instant Articles ưu và nhược điểm ?Để bật Facebook Instant Articles trong blog WordPress, bạn cần gì ?Facebook Instant ArticlesBước 1 : Đăng kíBước 2 : Xác thực websiteBước 3 : Thiết lập RSS cho WebsiteBước 4 : Cấu hình plugin Instant Articles for WPTạo Facebook …

Đọc NgayHướng dẫn cài đặt Facebook Instant Articles cho WordPress từ A-Z