Tâm Lý Học Khách Hàng Archives - AnhThien8's Blog
AnhThien8's Blog
Shares

Category Archives for Tâm Lý Học Khách Hàng

Cảm Xúc Mua Hàng Hay Khuyến Mãi Quan Trọng Hơn

CẢM XÚC QUAN TRỌNG HAY KHUYẾN MÃI QUAN TRỌNG?

Mình đang ngồi làm bài cho khách hàng. Có một điều mình nhận ra rất rõ ràng là thế này: các bạn bán hàng đang cố gắng sale cho khách hàng 2 điều: KHUYẾN MÃI VÀ

Đọc Tiếp