Cuối tuần, freelancer làm gì ?

Cuối Tuần, 1 Freelancer sẽ làm gì ?

Hôm nay là weekend, rãnh rỗi mình viết bài này chơi. Như tiêu đề bạn thấy thì mình muốn biết cuối tuần bạn làm gì ? 😀 Thường thì những người vừa đi học, vừa đi làm như mình khá mệt mỏi và mong muốn chờ cho đến cuối tuần để được ở nhà nghỉ …

Read moreCuối tuần, freelancer làm gì ?