Warning: file_put_contents(): Only 0 of 537 bytes written, possibly out of free disk space in /home/anhthie1/public_html/wp-content/plugins/wp-optimize-by-xtraffic/Application/Service/PepVN_CacheSimpleFile.php on line 200
Cuối Tuần, 1 Freelancer sẽ làm gì ?

Cuối tuần, freelancer làm gì ?

Hôm nay là weekend, rãnh rỗi mình viết bài này chơi. Như tiêu đề bạn thấy thì mình muốn biết cuối tuần bạn làm gì ? 😀 Thường thì những người vừa đi học, vừa đi làm như mình khá mệt mỏi và mong muốn chờ cho đến cuối tuần để được ở nhà nghỉ …

Đọc NgayCuối tuần, freelancer làm gì ?