loi khong tao duoc diagrams trong sql server 3

Lỗi không tạo được Diagrams trong SQL Server

Hôm nay, trong lúc mình thi môn Công Nghệ Phần Mềm mới thì gặp phải lỗi này. :

[notification type=”alert-warning” close=”false” ]TITLE: Microsoft SQL Server Management Studio —————————— Database diagram support objects cannot be installed because this database does not have a valid owner. To continue, first use the Files page of the Database Properties dialog box or the ALTER AUTHORIZATION statement to set the database owner to a valid login, then add the database diagram support objects. —————————— BUTTONS: OK ——————————[/notification]

Nó đã ngốn của mình rất nhiều thời gian, khiến mình làm bài không được. Mình nghĩ là mình đã rớt môn này rồi :(.

Đọc NgayLỗi không tạo được Diagrams trong SQL Server