Khởi nghiệp – Hành trình tay trắng làm nên Doanh Nhân Thành Đạt

Khởi Nghiệp Thành Công đầu tiên phải là sự thất bại.

Tôi mất hơn 5 tiếng đề nghĩ và viết cái note này, vì thế bạn đừng tiếc 5 phút ngồi đọc vì biết đâu 1 ngày nào đó bạn cũng sẽ mở công ty. Chắc chắn note này sẽ giúp bạn rất nhiều đấy.

Read moreKhởi nghiệp – Hành trình tay trắng làm nên Doanh Nhân Thành Đạt

Từ Khoá được tìm kiếm: