Pomodoro Timer Archives - AnhThien8's Blog
AnhThien8's Blog
Shares

Tag Archives for " Pomodoro Timer "

Quản Lý Thời Gian tuyệt đối với TeamViz Pomodoro Timer

Mình đã thử qua rất nhiều phần mềm quản lý thời gian như Evernote, Trello, ToDoList…nhưng đều vô phương thất bại hết lần này đến lần khác vì tính tự giác

Đọc Tiếp