Những thói quen không tốt là "thủ phạm" giết chết trí thông minh của bạn. Ảnh: lifezap

6 thói quen không tốt giết chết trí thông minh

Bạn vừa sáng tạo lại vừa đánh giá cùng lúc, là thói quen rất khó dẫn đến thành công.

Những thói quen không tốt sẽ cản trở bước tiến của bạn trong cuộc sống. Một khi thói quen giết chết trí tuệ được hình thành, nó không những thiết lập lại bản thân bạn mà còn ngăn bạn hoàn thành công việc hay mục tiêu đề ra.

Dưới đây là một vài thói quen mà nếu giữ lại sẽ khiến bạn có những lựa chọn nghèo nàn và quyết định không đúng đắn trong cuộc sống, theo LifeZap.

Những thói quen không tốt là "thủ phạm" giết chết trí thông minh của bạn. Ảnh: lifezap
Những thói quen không tốt là “thủ phạm” giết chết trí thông minh của bạn. Ảnh: lifezap

Đọc Ngay6 thói quen không tốt giết chết trí thông minh