Cảm Xúc Mua Hàng Hay Khuyến Mãi Quan Trọng Hơn

CẢM XÚC QUAN TRỌNG HAY KHUYẾN MÃI QUAN TRỌNG?

Mình đang ngồi làm bài cho khách hàng. Có một điều mình nhận ra rất rõ ràng là thế này: các bạn bán hàng đang cố gắng sale cho khách hàng 2 điều: KHUYẾN MÃI VÀ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM Nếu đứng trên góc nhìn là một người chuyên tư vấn những giải pháp bán …

Đọc NgayCẢM XÚC QUAN TRỌNG HAY KHUYẾN MÃI QUAN TRỌNG?