5 lý do khiến freelancer thất bại

Thất bại, đây có lẽ là điều tệ nhất trong sự nghiệp của mỗi freelancer. Có thể bạn sẽ gặp rất nhiều freelancer thành công nhưng bên cạnh đó cũng có những freelancer rất nhiều khó khăn hay thậm chí là thất bại trong sự nghiệp freelance.

Trong quá trình làm việc của mình, mình đã gặp rất nhiều thuận lợi và khó khăn trong quá trình làm freelancer. Sau đây là những ý kiến của riêng mình về những lý do kiến freelancer thất bại. Đương nhiên là mỗi freelancer đều có một câu chuyện riêng, mình sẽ rất vui khi được bạn chia sẽ về những khó khăn trong sự nghiệp freelance của bạn để mọi người biết và rút kinh nghiệm.

Chi phí thấp

Để làm giàu ở Việt Nam

Điều này thật sự rất khó khăn cho các freelancer, rất nhiều câu hỏi tương tự như “giá thiết kế bao nhiêu là phù hợp? nên tính giá thiết kế theo dự án hay tính tiền theo giờ?….”

Đọc Ngay5 lý do khiến freelancer thất bại