16 Lời Khuyên Dành Cho Phái Nữ

16 Lời Khuyên Dành Cho Phái Nữ của Lý Gia Thành

16 Lời Khuyên Dành Cho Phái Nữ
16 Lời Khuyên Dành Cho Phái Nữ

 

16 lời khuyên này, mình nghĩ không chỉ đúng với Nữ mà còn đúng với Nam nếu biết ứng biến trong từng vấn đề mở rộng hơn.

Mình cũng xin góp ý 1 câu mình rất tâm đắc. Đó là :

“If You Want To Get More, You Have To Become More “

Đọc Ngay16 Lời Khuyên Dành Cho Phái Nữ của Lý Gia Thành